CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS MÒDULS OBLIGATORIS DELS PQPI I CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Data/Termini

Tràmit/Actuació

Del 10 al 28 de juny

Presentació de sol·licituds (totes les vies d’accés)

9 de juliol

Llistes provisionals d’admesos

Del 9 a l'11 de juliol

Reclamacions

12 de juliol

Resolució de les reclamacions

18 de juliol

Llistes definitives

18,19 i 22 de juliol

Matrícula

4 de setembre

Crida única de vacants de mòduls obligatoris PQPI (totes les Illes)

5 i 6 de setembre

Crida única de vacants de CFGM (totes les Illes)

10 i 11 de setembre

Crida única de vacants CFGS (totes les Illes)

Del 4 al 12 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

13 de setembre

Llistes provisionals dels pendents de setembre/homologació/convalidació

13, 16 i 17 de setembre

Reclamacions

18 de setembre

Resolució de les reclamacions

19 de setembre

Llistes definitives dels pendents setembre/homologació/convalidació

20, 23 i 24 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants dels pendents de setembre

Del 20 al 25 de setembre

Matrícula dels pendents de setembre

25 de setembre

Inici crides úniques dels sol·licitants fora de termini

La normativa que regula aquesta informació està pendent de publicació al BOIB