En el següent enllaç podeu trobar els resultats de les enquestes a les famílies i els alumnes sobre el funcionament del centre 2012-2013, document.