El proper curs continuarà en funcionament en el nostre centre el programa de reutilització de llibres, banc de llibres. Els objectius d'aquest programa són:

  • contribuir a minvar la despesa econòmica de les famílies
  • reutilitzar els llibres de text i donar-los una vida més llarga
  • evitar el malbaratament de paper
  • contribuir a preservar el medi ambient

Si pensau que ja no fareu servir més els vostres llibres de text, els podeu donar a la Comissió de Biblioteca la qual s'encarregarà de distribuir-los el proper curs als companys  que ho necessitin.

Pensau a retornar tots els llibres que tingueu en préstec. En cas que no es retornin no es podran demanar llibres en préstec.


Podeu dipositar els llibres a la biblioteca del centre o a consergeria la setmana del 17 al 21 de juny (cal emplenar la butlleta dels llibres que es donen i indicar si en voleu per al curs vinent).

Es prestaran llibres a tot l’alumnat que n’hagi donat i per ordre d'arribada fins a exhaurir-ne les existències. L’horari serà el següent:

Dimarts, dia 10 de setembre, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h.

Dimecres, dia 11 de setembre, de 17 a 19 h

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.
Maó, 11 de juny de 2013
Comissió de Biblioteca, Equip Directiu i APIMA