L'alumna del nostre centre, PATRICIA MARRA-LÓPEZ VIDAL, ha aconseguit una qualificació de 9,208 en les proves d'accés a la universitat, la millor nota de Menorca en aquesta convocatòria.

La Direcció i el professorat de l'institut  felicita l'alumna i la seva família.
Enhorabona Patricia!