En el següent document podeu trobar totes les llibres de text pel curs 2013-2014 que utilitzarem en el centre, enllaç. Novetat!