Dilluns 16 de setembre
Dimarts 17 de setembre
Dimecres 18 de setembre
Amb dret a vaga
Fan vaga
No en fan
Assistència alumnat
Amb dret a vaga
Fan vaga
No en fan
Assistència alumnat
Amb dret a vaga
Fan vaga
No en fan
Assistència alumnat
IES J.M. Quadrado 47 40 85% 7 15% 50% 49 34 69% 15 31% 42% 49 37 76% 12 24% 35%
IES Cap de Llevant 68 60 88% 8 12% 23% 68 52 76% 16 24% 15% 67 45 67% 22 33% 16%
IES Joan Ramis i Ramis 60 58 97% 2 3% 39% 60 59 98% 1 2% 20% 60 54 90% 6 10% 14%
IES Pasqual Calbó i Caldés 62 60 97% 2 3% 50% 62 50 81% 12 19% 40% 62 46 74% 16 26% 30%
IES Ma Àngels Cardona 63 60 95% 3 5% 50% 64 46 72% 18 28% 40% 62 43 69% 19 31% 20%
IES Biel Martí 32 32 100% 0 0% 58% 30 29 97% 1 3% 35% 30 3 10% 27 90% 26%
IES Josep Miquel Guàrdia 39 39 100% 0 0% 55% 39 25 64% 14 36% 26% 40 14 35% 26 65% 22%
Escola d'Art de Menorca 7 7 100% 0 0% 18% 12 8 67% 4 33% 65% 12 7 58% 5 42% 70%
TOTALS 378 356 94% 22 6% 43% 384 303 79% 81 21% 35% 382 249 65% 133 35% 29%