Disponibles les qualificacions de la prova de diagnòstic de segon d'ESO a la web de l'IAQSE amb l'usuari i la clau facilitada a l'alumne.