Publicat a la pàgina web el projecte TIL per al curs 2014-2015.

Consulta no vinculant a les famílies: Dimecres 4 de juny, de les 19.00 a les 20.00 hores.