El jurat ha decidit per unanimitat atorgar el premi al cartell

"Memòria RAMis" de Lluís Castelló Catchot.

Maó, 3 de juny de 2014