Resultat de la consulta no vinculat celebrada dimecres 4 de juny: 

 "Donau el vostre suport al Projecte de Tractament Integrat de Llengües presentat pel centre pel curs 2014-2015?"

 

  • cens de pares/mares/tutors: 1290

  • vots emesos: 14

  • si: 6

  • no: 8

  • blancs: 0

  • nuls: 0

 

Maó, 5 de juny de 2014

La directora i presidenta de la Mesa Electoral, 

Margarita Segui Pons