Els alumnes següents, amb mitjanes superiors a  9 de l'Educació Secundària Obligatòria, han estat distingits per l'equip docent amb el Premi al rendiment acadèmic excel·lent (per alumnes amb una mitjana d'ESO superior a 9).

  • Mustapha Bousakla El Boujdaini
  • David Caules Pons
  • Laura Fullana Centeno
  • Adrià Febrer Mercadal

 Felicitats!