100% d'aptes en les proves de selectivitat, convocatòria de juny.

 

Mitjanes superiors a la mitjana de Balears i de la resta de centres de Menorca, en les proves de diagnòstic de segon d'ESO.