Us informem que s'han convocat les proves d'accés a CF per dia 2 i 3 de setembre. El període d'inscripció és de dia 11 a dia 17 de juliol i les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova
 
Podeu consultar tota la informació a l'enllaç següent: Convocatòria Proves d'accés Setembre 2014