En el següent document podeu consultar l'horari i l'aula del lliurament dels butlletins de qualificacions de setembre.

Juntament amb els butlletins, també es lliuraran als alumnes que s'han de matricular aquest dijous i divendres, els impresos de matrícula corresponents i el full d'instruccions, que podeu trobar també en el segúent enllaç.