Els alumnes inscrits en el programa EOIES trobareu tota la informació relativa a la matrícula i el calendari de les proves en el document adjunt.

El pagament el podeu realitzar de manera telemàtica a través del portal de l'ATIB:

1. Taxa ordinària: http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133

2. Taxa família nombrosa general: http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134

Podeu consultar tota la informació sobre el programa en el següent enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&coduo=36