El dijous 9 de març hi ha convocada una vaga general d'estudiants, professorat i personal no docent.

Els alumnes, a partir de 3r d'ESO, poden exercir el seu dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies no acudint a classe. Aquestes faltes d'assistència hauran de ser justificades pels pares, lliurant l'imprès corresponent al tutor o tutora del grup o bé a través de l'aplicació del GESTIB.

El centre ha efectuat el sorteig entre els membres del claustre i del personal no docent, per garantir que els alumnes que acudeixin al centre siguin atesos.