L'alumne de 2n de batxillerat D Xavi Caldentey Carretero ha obtingut a les Olimpíades de Llengües Clàssiques l'accèssit per Menorca de traducció de textos llatins.

Enhorabona!