CURSOS CATALÀ PER A FAMÍLIES

La Conselleria d'Educació ofereix cursos de llengua catalana per a pares i mares d'alumnes no catalanoparlants. 
- Destinataris: Pares i mares sense coneixements o amb coneixements escassos de
llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de
comprendre i generar converses de nivell bàsic en situacions senzilles.
- Durada dels cursos: 40 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora i
mitja.
- Inici dels cursos: setmana del 8 de gener de 2018.
- Preu dels cursos: 30 €.
El termini d'inscripció és fins al 17 de novembre. 
Podeu trobar més informació a l'enllaç següent: