TROBADA "CONVIVÈXIT" 

Trobada "convivèxit" amb els mediadors dels instituts i escoles de Menorca. Reflexions sobre la importància de la mediació en la resolució de conflictes. Aprenem a mediar, ens enriqueix personalment i ens permet millorar les relacions amb el altres. Moltes gràcies als alumnes per la feina feta i la participació.