CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR I SORTEIG MESA ELECTORAL

Les candidatures presentades i proclamades de manera provisional per la Junta Electoral són:

- Personal d'Administració i Serveis: Sonia Deyà Molina

- Mares i Pares: Àngels Gonyalons Sintes

- Professorat: Enric Camps Morlà, Teresa Taltavull Pons i Begoña Torres Sastre.

 

Els nombres elegits per sorteig per a formar part de la mesa electoral són el 10 i el 216, del cens de pares i mares del centre.