ADMISSIÓ A FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS 2019-20

 

Llistes provissionals admissió FP Bàsica

Llistes provissionals admissió CFGM

Llistes provissionals admissió CFGS

Aquells que heu quedat fora (plaça no reservada), heu de passar a xerrar amb en Pep Malle.

Llistes provissionals admissió CFGM pendents de setembre