VISITA A LA CENTRAL ELÈCTRICA DEL PORT DE MAÓ

El dia 9 de gener l’alumnat de Tecnologia industrial de 1r de Batxillerat del centre, acompanyats de la seva professora Teresa Taltavull, va visitar les instal·lacions de la central elèctrica del port de Maó.

Els alumnes, guiats per un responsable tècnic de la instal·lació, van veure la majoria de les instal·lacions de la central com motors dièsel, turbines, dipòsits de combustible, sala de control...

L’alumnat va poder resoldre tots els seus dubtes gràcies a les explicacions donades i va quedar molt content de l’atenció rebuda.