MATRÍCULA EOIES

La matrícula per a la realització de les proves s'ha de fer en el període comprès entre els dies 29 de gener i 12 de febrer, ambdós inclosos.

El pagament es podrà fer de manera telemàtica mitjançant la pàgina de l'ATIB:

1. Taxa ordinària: http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133

2. Taxa família nombrosa general i monoparental: http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7511

Podeu consultar tota la informació sobre el programa en el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3464261&coduo=36&lang=ca