PLACES VACANTS EN EL IES JOAN RAMIS I RAMIS PER AL CURS 2020-2021

Després dels processos ordinaris d'adscripció d'alumnes a 1r d'ESO, i segons la previsió a dia d'avui de grups que ens adjudica la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, feim públic el nombre de places vacants que ens queden per al curs que ve, tant a ESO com a Batxillerat.

  • 1r ESO: NO hi ha vacants
  • 2n ESO: 7 vacants
  • 2n ESO PMAR: 5 vacants
  • 3r ESO: 3 vacants
  • 3r ESO PMAR: 5 vacants
  • 4t ESO: 7 vacants
  • 1r Batxillerat Científic: 14 vacants
  • 1r Batxillerat Humanístic i Ciències Socials: 10 vacants
  • 2n Batxillerat: NO hi ha vacants a cap de les dues modalitats En el cas del Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials, hi ha places vacants per a la modalitat de Semipresencial.