PROCÉS D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS i FPB - CURS 2020-21

El procés d’admissió correspon a sol·licitar plaça escolar, per als cursos de 1r dels cicles de Grau Mitjà, Grau Superior o FPB impartits en el nostre centre, tant d’alumnes que han estudiat en el nostre centre com dels procedents d’altres centres educatius.

Termini: del dia 17 d’agost al 07 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Procediment telemàtic, podeu accedir en el següent enllaç http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2020-2021/ on trobareu l’accés al tràmit telemàtic i el calendari de tot el procés.

Per accedir de forma autenticada al procés telemàtic es pot fer amb usuari de Gestib, o amb sistema @Clave. Existeix una altra forma d’accés denominada anònima.

Calendari:

- 15 de setembre, publicació de llistes provisionals – Consulta on-line a la web d’FP i la del centre.

- 15, 16 i 17 de setembre, reclamacions.

- 18 de setembre, publicació llistes definitives – Consulta on-line a la web d’FP i la del centre.

- 23 a 25 de setembre matrícula. (S’informarà del procediment al setembre)

Per a consultar la baremació individual es farà a la Web d’Escolarització d’FP.


Una vegada acabat el procés de sol·licitud heu de guardar el resguard que es genera. En ell si s’indica si s’ha de dur documentació al centre, o no.

En cas d’haver de dur documentació, a partir del dia 1 de setembre, heu de telefonar a la Secretaria del nostre centre de 9 a 13.30 hores al 971360133 per a demanar una cita prèvia per a lliurar aquesta documentació.

Si l'usuari ha realitzat un tràmit mitjançant el sistema autenticat i no ha de presentar cap documentació, aquesta sol·licitud ja està registrada.

Si s'ha d'aportar documentació o s’ha emprat el sistema anònim, la persona interessada ha d'imprimir el justificant de la sol·licitud d'admissió i, ha de demanar cita prèvia al centre educatiu sol·licitat en primera opció per validar la seva sol·licitud telemàtica i adjuntar-hi la documentació pertinent.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb Secretaria amb atenció telefònica (971360133), i telemàticament a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a partir del dia 1 de setembre de 2020.