INFORMACIÓ DE PRINCIPI DE CURS

Les circumstàncies sanitàries que vivim ens han obligat a fer canvis de cara al que estava previst per a l’inici de curs. El claustre de l’IES Joan Ramis i Ramis va estar treballant tot el mes de juliol en un Pla de contingència (que podeu trobar a la nostra web) que preveia els tres escenaris possibles, però que a la vegada es basava en un inici en estat de normalitat, que era el que llavors es preveia. Amb el pas de les setmanes, però, la situació sanitària ha canviat i l’inici de curs es farà de la manera següent:

  • L’entrada i la sortida al centre es farà a les 8.00 h i a les 14.05 h per 4 accessos diferents.
  • Hi haurà un únic pati de 50 minuts de durada, organitzat en 2 torns, de manera que només la meitat dels alumnes sortiran a la vegada al pati.
  • L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment i a tot el centre (aules, passadissos i pati).
  • Les aules es ventilaran després de cada classe i sempre que sigui possible es farà classe amb les finestres obertes.
  • Les mans s’hauran de desinfectar amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida de cada aula. 
  • Tots els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat i personal no docent) s’hauran de prendre la temperatura cada dia a casa abans d’anar al centre, i en cas de tenir febre (> 37,5 ºC) NO podran assistir a l’institut, i hauran de contactar amb l’equip sanitari.
  • En els nivells de 1r i 2n d’ESO, i els grups de l’aula UEECO, PMAR, PRAQ i FPB l’ensenyament serà presencial. 
  • En els nivells de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius l’ensenyament serà semipresencial. Cada grup-classe es dividirà en 2 i cada subgrup assistirà al centre dies alterns. Els dies que no s’assisteixi de forma presencial al centre, es faran activitats a distància. Les llistes de cada grup i subgrup es faran públiques el dia abans de l’acollida.