ADMISSIÓ A FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS 2020-21

Podeu consultar el resultat a la Web d'FP, posant el vostre DNI i data de naixement, en el següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/consulta_estat_solicitud/

 

Llistes provissionals admissió FP Bàsica

Llistes provissionals admissió CFGM

Llistes provissionals admissió CFGS