INFORMACIÓ A FAMÍLIES (COVID19) 

Benvolgudes famílies. Tothom està assabentat ja a dia d’avui que en el nostre centre i en altres dos de Maó s’han produït contagis de COVID en alumnes. Tan prest com n’hem estat coneixedors, hem posat en marxa totes les mesures de seguretat que des de Salut ens han dit; s’estan fent proves a totes les persones que en la darrera setmana han tingut contacte amb aquestes dues alumnes, i de moment podem dir que no tenim notícies de cap altre cas positiu. No hi ha cap altre alumne ni cap docent contagiats per COVID19. Totes les persones a qui s’ha fet la prova estaran en quarantena fins a fer-se la segona prova, que descarti totalment la infecció. Per tant, demanam a tothom que senzillament segueixi les pautes marcades per Salut, i que des del centre mirarem escrupolosament que així sigui.