PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Període d’inscripció del: 3 al 17 de març 2021 

Dates de les proves: 12 i 13 de maig de 2021 

S’ha d’accedir al centre amb cita prèvia, per tant, contactau amb Secretaria telefonant al 971 36 01 33 per informar-vos de com emplenar i lliurar la documentació d’inscripció. 

Tríptic Informatiu de l’estructura i qualificació de les proves: Enllaç

DOCUMENTACIÓ: 

- Sol·licitud: (A totes les pàgines s’ha d’emplenar el nom i signar, encara que no es marqui cap opció) 

 Català   /  Castellà 

- Declaració responsable: 

 Català   /  Castellà 

- Enllaç de pagament de taxes: 

Sense descomptesEnllaç 

Amb reducció taxaEnllaç  (Bonificació del 50%: membres de família monoparental de categoria general.) 

Exempt de pagament, per alguns dels següents motius, dels quals s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa: 

Membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, membres de família nombrosa, membres de família monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Persones en situació d'atur. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills dependents. Joves tutelats i en acollida. Persones privades de llibertat.  

La documentació a aportar al centre de l’exempció del pagament la poden consultar a l’Annex 1 de la sol·licitud d’inscripció i a l’article sisè de la Resolució que convoca les proves. 

Per a més informació accediu a la Web de la Direcció General de Formació Professional: Enllaç 

 

Email del centre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.