PROVES LLIURES TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR

Termini d'inscripció

Del 3 al 12 de març de 2021

Termini de realització de les proves lliures

Del 3 al 28 de maig de 2021, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre. S’ha d’accedir al centre amb cita prèvia, per tant, contactau amb Secretaria telefonant al 971 36 01 33 per informar-vos de com emplenar i lliurar la documentació d’inscripció.

Documentació d’inscripció

- Imprès de sol·licitud

- DNI

- Taxa pagament Model 046 o document acreditatiu d’estar exempt del pagament

- Acreditar el requisit acadèmic d’accés.

- En cas de sol·licitar adaptació de les proves, certificat de discapacitat.

Taxes

Grau Mitjà

Taxa ordinària 9’29 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Taxa amb reduccions, 4,64 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Grau Superior

Taxa ordinària, 12,78 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Taxa amb reduccions, 6,40 euros per cada mòdul inscrit: Enllaç

Imprès de sol·licitud

Català: Enllaç Castellà: Enllaç