• En aquest apartat, tots els que tingueu compte del Ramis, podeu trobar tots els resums de les programacions per nivells, fixeu-vos bé, perquè pot passar que hi hagi assignatures/mòduls que vosaltres no faceu, però que un altre grup del mateix nivell sí:

 


Llibres de Miniprogramacions dels grups Curs 2016-2017

 BAD grup E (2n BAD) , enllaç

 BAD grup E (1r BAD) , enllaç

 DAW grup B (2n DAW) , enllaç

 DAW grup A (1r DAW) , enllaç

 SMX grup B (2n SMX) , enllaç

 SMX grup A (1r SMX) , enllaç

 FPB grup B (2n FPB) , enllaç

 FPB grup A (1r FPB) , enllaç

 2n BATX , enllaç

 1r BATX , enllaç

 4t ESO , enllaç

 3r ESO , enllaç

 2n ESO , enllaç

 1r ESO , enllaç