Premi plata d'excel·lència en la gestió

L'IES Joan Ramis i Ramis ha obtingut el premi plata d'excel·lència en la gestió. El Premi Balear d'Excel·lència és el reconeixement del Govern de les Illes Balears a les empreses i organismes públics que han assolit nivells d'excel·lència en la gestió. Per a presentar-se al premi, les entitats candidates han de redactar una memòria i s'han d'avaluar segons el Model de l'European Foundation for Quality Management (EFQM). La memòria ha de recollir el desenvolupament dels 9 criteris del model EFQM: Lideratge, Política i Estratègia, Persones, Aliances i recursos, Processos, Resultats en els clients, Resultats en les persones, Resultats en la societat, i Resultats Clau. Cada criteri compta amb subcriteris que orienten cap a on ha d'anar l'organització que segueixi un sistema de gestió eficient. L'avaluació EFQM valora el grau d'enfocament, de desplegament, d'anàlisi i revisió i, també, els resulltats de cada subcriteri.