INFORMACIÓ DE LES DATES DE MATRÍCULA DE JULIOL CURS 2011-2012

Curs Dies
1r i 2n ESO  del 4 al 8 de juliol
3r i 4rt ESO       6 i 7 de juliol
PQPI  del 4 al 8 de juliol
1r i 2n BATX     18, 19 i 20 de juliol
Cicles formatius     18, 19 i 20 de juliol
BAD 2a Setmana de Setembre

 La secretaria del centre us atendrà en horari de: 9.00 a 14.00 hores

Les matrícules es realitzaran a la Sala d’actes del Centre (Veure document adjunt)

Nota important: Els pares (mares/pares/tutors) que vulguin veure les notes, faltes, etc. dels seus fills, a través del Gestib (Programa de Gestió de Centres), han de dur emplenat el document següent, juntament amb una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport (també el podeu trobar a "Documents i Models", "Models per als alumnes i les famílies").