Ja s'ha obert el procediment per donar-se d'alta és el següent:

– Sol·licitar-ho a la secretaria del centre. Serà suficient identificar-se i proporcionar les dades que es

demanen: nom, llinatges, DNI, telèfon i adreça electrònica.

– En el mateix moment es farà la sol·licitud que serà signada per el sol·licitant.

– Es donarà una contrasenya per poder entrar. Aquesta contrasenya és personal. Abans 24 h s'ha de fer el

canvi de contrasenya i té una validesa d’ 1 any.

– Per fer el canvi de contrasenya:

– Connectar-se a http://weib.caib.es

– Entrar al canvi de contrasenya a través del botó “Canvi de contrasenya” situat a la part dreta de la

pàgina.

– Clicar sobre el dibuix/icona de les claus.

– Tornar a clicar sobre el dibuix/icona de les claus

– S'ha de llegir i seguir la “normativa per a contrasenyes en xarxa” que hi ha dins la pàgina del canvi de

contrasenya.

– Per entrar al Gestib podeu accedir directament des de la web del centre on diu “Gestib” o bé amb

l'adreça: https://lappits2.caib.es/xestib/xestib/menu/iniciGestio

Tenir en compte que l'autorització és personal i individual, així que s'han de donar d'alta pare i mare si hi

volen accedir els dos.