Dia 17 de gener del 2012 és festa a Maó, per tant no hi haurà classes a l'IES Joan Ramis i Ramis.

Moltes gràcies.