Termini d'inscripció

  • Del 5 al 16 de març de 2012

Termini de realització de les proves lliures

  • Del 2 al 31 de maig de 2012, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

 Pagament de taxes

  • Document d’ingrés model 046; codi 04C.
  • Per cada mòdul d’un cicle de grau mitjà: 8,42 euros
  • Per cada mòdul d’un cicle de grau superior: 11,57 euros 

 Calendari del procediment d'inscripció i realització

 Normativa