Durant el mes de juliol, es realitzaran en el teatre de Maó, unes interessantíssimes conferències amb el lema "Cuando creer es crear, porque ya nada será igual..." on participaran importants personalitats del panorama actual com:

  • Luís Rojas Marcos, 5 de juliol amb la ponència "Superar la adversidad".
  • Alex Rovira, 19 de juliol amb la ponència "Creer es crear".
  • Emilio Calatayud, 27 de juliol amb la ponència "¿Sabemos quiénes son nuestros hijos?"

Segur que serà molt interessant!

Podeu trobar més informació en el següent enllaç i document.