Segons conversació telefònica amb el servei de transport escolar, us comunicam que:

  • L'acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit de les Illes Balears per a la jornada de vaga de dia 14 de novembre de 2012, BOIB núm. 167 de 10 de novembre, no contempla com a serveis mínims el servei de transport escolar.


Atentament,

Delegació Territorial d'Educació Menorca