Es torna convocar procés d'admissió per la realització del curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior. Per a més informació podeu accedir al següent enllaç.