Consulta no vinculant sobre l'esborarny del TIL del centre, aquesta votació tindrà lloc el dilluns 3 de juny, de 19.00 a 20.00 a la biblioteca del centre.

Per altra banda, us volem comunicar també, que podeu presentar propostes al Projecte utilitzant el formulari que trobareu a la segona fulla del document, enllaç del qual trobareu més avall. Les propostes s’han de presentar per escrit davant la direcció del centre fins a les 12.00 del dia 31 de maig.

Per a més informació, podeu consultar el següent document.