Resultats de la votació sobre el Projecte de Tractament Integrat de Llengües del centre, realitzada el dilluns 3 de juny.

Dóna vostè el seu suport al Projecte de Tractament Integrat de Llengües del Centre? (si/no)
  • Vots emesos:     58
  • Sí:                       41   (percentatge damunt el total de vots vàlids: 71%)
  • No:                     15 (ídem:26%)
  • Blanc:                  1
  • Nul:                     1