LES PROVES PISA 2012 SITUEN ELS ALUMNES DEL RAMIS PER DAMUNT DE LES MITJANES ESPANYOLES
  • Els alumnes de 15 anys (4t d'ESO) que varen fer les proves PISA el passat maig de 2012 han obtingut uns resultats excel·lents. 
  • En LECTURA, la mitjana dels nostres alumnes es situa per damunt de la de Menorca, la de Balears i la mitjana espanyola.
  • En MATEMÀTIQUES  i en CIÈNCIES, les nostres mitjanes estan per damunt, fins i tot, de les mitjanes dels països de l'OCDE.
Es pot veure l'informe complet a la web seguint l'enllaç següent i un resum del Ramis en el següent enllaç.
Felicitam els alumnes, els professors i professores per aquests resultats i els encorajam a seguir treballant.
La Direcció