CONSULTA DE GRUPS ASSIGNATS A L'ALUMNAT 2021-2022

A partir del 10 de setembre podeu consultar l'assignació de grups de l'alumnat des del Gestib. La ruta per accedir és Gestib famílies->Calendari,horari i tasques->Horari.