En aquest apartat, tots els que tingueu compte del Ramis, podeu trobar tots els plans de recuperació de pendents per nivells. Fixeu-vos només amb les assignatures/mòduls que teniu pendents:


Llibres de Pla de recuperació de pendents 2020 / 2021 dels grups