INFORMACIÓ D'INTERÈS

 • Calendari escolar pels alumnes de Cicles Formatius curs 2021-2022. (enllaç)
 • Horaris de Cicles Formatius curs 2021-2022. (enllaç)
 • Llista de qualificacions professionals de IFC. Relació amb els Cicles Formatius. (enllaç)
 • Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Mitjà. (enllaç)
 • Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Superior. (enllaç)
 • Convalidació de mòduls entre IFC31 i IFC33. (enllaç)
 • Informacions d'inici de curs pels alumnes de Cicle Formatius. (enllaç)
 • En el següent document podeu trobar informació sobre els vostres comptes d'usuari del centre, enllaç.

Informació del FONS SOCIAL EUROPEU 

 Documents secretaria:

 • Document per a demanar la convalidació de mòduls dels cicles, enllaç (Imprimir i adjuntar els dos fulls).
 • Model baixa voluntària enllaç_GM i enllaç_GS.
 • Anula·lació de mòduls per pendents enllaç.
 • Qualificacions professionals d'informàtica, enllaç.