INFORMACIÓ D'INTERÈS

  • Calendari escolar pels alumnes de Cicles Formatius curs 2021-2022. (enllaç)
  • Horaris de Cicles Formatius curs 2022-2023. (enllaç)
  • Llista de qualificacions professionals de IFC. Relació amb els Cicles Formatius. (enllaç)
  • Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Mitjà. (enllaç)
  • Convalidació de mòduls entre INF ( LOGSE ) i IFC ( LOE ) de Grau Superior. (enllaç)
  • Convalidació de mòduls entre IFC31 i IFC33. (enllaç)
  • Informacions d'inici de curs pels alumnes de Cicle Formatius. (enllaç)
  • En el següent document podeu trobar informació sobre els vostres comptes d'usuari del centre, enllaç.

Informació del FONS SOCIAL EUROPEU 

 Documents secretaria: