Aquest curs està adreçat a alumnes que tenguin un títol de Tècnic en un cicle de grau mitjà i volen accedir a un cicle de grau superior de la mateixa família professional que el títol que tenen.

La sol·licitud de places s'ha de fer la setmana que ve i la matrícula es farà els dies 28 i 29 de febrer; el curs comença el 5 de març.

Moltes gràcies.

Document