Formació professional bàsica de Serveis Administratius

Tríptic Informatiu

   

Presentació

   

Díptic FCT

 

Horari:

  • L'horari de les classes és de DILLUNS a DIVENDRES, els matins de 8,00h a 14,05h.

El sistema d'avaluacions a FPB:

1r curs:

  • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
  • Una avaluació final ordinària: juny.
  • Una avaluació final extraordinària: setembre.

2n curs:

  • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març
  • Una avaluació final ordinària: finals d'abril, pels qui poden accedir a FCT.
  • Una avaluació final ordinària d'FCT el juny i una d'extraordinària per a aquells qui l'abril no van superar tots els mòduls de formació al centre.
  • Una avaluació final extraordinària d'FCT el desembre, per a aquells alumnes que han de fer FCT en període no ordinari (de setembre a desembre).