Accions de comunicació 2019-2020

Reunions de preparació del programa Erasmus+:

 • Menorca, 20 de setembre 2019: informació actualitzada del programa Erasmus+ 2019-2020
 • Palma de Mallorca, 10 d'octubre 2019: reunió específica per a beques de FP Bàsica.

Presentació del programa Erasmus+ 2019-2020 per part del coordinador Erasmus als estudiants i als professors:

 • als alumnes de 2n curs de CFGM: 15 d'octubre de 2019
 • als alumnes de 2n curs FP Bàsica: 17 d'octubre de 2019
 • als professors de FPB i CF: 14-18 octubre de 2019

Creació dels comités de selecció: 21 d'octubre de 2019

 • comité de selecció d'alumnes FP Bàsica: Coordinador Erasmus+ (EV), tutor FP Bàsica (TS), Professora d'anglès (CC)
 • comité de selecció d'alumnes FP Bàsica: Coordinador Erasmus+ (EV), tutor CFGM (IV), Professora d'anglès (CC)
 • comité de selecció de professors: Coordinador Erasmus+ (EV), Director Institut, Cap d'estudis FP

Publicació de les convocatòries de beques Erasmus+ a la web del centre www.iesjoanramis.org: 28 d'octubre 2019

 • beques per a FPB
 • beques Erasmus+ per a CFGM
 • beques Erasmus+ per a Professors

Correu informatiu de la publicació de la convocatòria de beques als interessats: 28 d'octubre 2019

 • alumnes de 2n curs de FP Bàsica: correu enviat al tutor de 2n curs de FPB per a la seva distribució
 • alumnes de 2n curs de CFGM: correu enviat al tutor de 2n curs de CFGM per a la seva distribució
 • professors de FPB i Cicles Formatius del centre: correu enviat als correus d'equips docents FPB i Cicles Formatius.

Publicació al tauler d'anuncis del centre d'un póster i d'un resum de les beques de FPB, CFGM i Professors: 28 d'octubre de 2019

Examen d'anglès:

 • examen escrit d'anglès, nivells A2-B1 i B2-C1, i examen oral: 19 de novembre de 2019, 14:00h.

Entrevistes alumnes candidats al programa Erasmus+:

 • candidats FP Bàsica: 21 de Novembre de 2019, 12:55h.
 • candidats CFGM: 22 de novembre de 2019, 18:45h.

Publicació de resultats de la convocatòria a la web del centre (www.iesjoanramis.org) i al tauler d'anuncis del centre:

 • llistat provisional de candidats APTES amb beca assignada i candidats APTES en reserva: 25 novembre de 2019.
 • llistat definitiu de candidats APTES amb beca assignada i candidats APTES en reserva: 28 novembre de 2019.