E+ Curs d'anglès per alumnes de Grau Mitjà

Com el curs passat, enguany en principi es farà un curs d’anglès per alumnes de Grau Mitjà. Serà, segurament, els dijous de 12.00 a 14.00 entre els dies 23 de Gener i 26 de Març. Está pendent de confirmació.

20 hores
10 sessions

El professor ja passarà per les vostres aules i us explicarà més detalls.
La ideia es fer un curs molt pràctic que inclourà, al menys, lo següent:

  • Descriure aplicacions informàtiques
  • Especificacions tècniques de diferents ordinadors
  • Cas pràctic: botiga d’ordinadors


El curs es especialment important pert alumnes que participin, enguany o el curs vinent, a Erasmus+.

Els vostres tutors faran la llista d’alumnes que es volen apuntar. Tenim entre 10 i 20 places.

Els alumnes que facin el curs satisfactòriament (sense faltar cap dia de classe) rebran:

  • Certificat d’aprofitament i realització satisfactòria del curs
  • Un reconeixement de punts en el barem.