E+ Projecte Euro FP Balears V

Euro FP Balears V és un projecte de consorci Erasmus + KA102 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, en el qual participen 45 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica i CFGM.

Aquest projecte va ser seleccionat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus de 2019, i va ser finançat amb un total de 1.153.946 €.

Mitjançant aquest projecte, els centres participants poden oferir al seu alumnat i professorat les següents beques de mobilitat, finançades íntegrament amb fons europeus del programa Erasmus +:

  • Alumnes d'FPB i CFGM: beques d'entre 2 i 13 setmanes per fer total o parcialment el mòdul FCT a l'estranger.
  • Professors d'FPB i CFGM: beques d'entre 1 i 2 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d'observació (job shadowing) o períodes de docència
  • Centres: beques perquè personal d'empreses dels països del programa Erasmus + imparteixi docència al centre durant 1 setmana, i ajudes perquè el professorat del centre es pugui desplaçar a l'estranger per preparar o supervisar les pràctiques dels alumnes.